Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Người Hà Nội vẫn muốn có loa phường, nhưng theo cách khác

Người Hà Nội vẫn muốn có loa phường, nhưng theo cách khác

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 tất cả xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Kế hoạch này của Hà Nội làm dấy lại cuộc tranh luận nên khôi phục hay bỏ hoàn toàn loa phường do không còn phù hợp với thực tiễn và gây ô nhiễm tiếng ồn.

Nhật Ký Đô Thị- 2 tháng trước

Khôi phục loa phường, Hà Nội cần hỏi ý kiến người dân

Khôi phục loa phường, Hà Nội cần hỏi ý kiến người dân

Hà Nội lên kế hoạch khôi phục hệ thống loa phường mà trước đó sự tồn tại của nó vốn đã gây nhiều tranh luận trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và trong bối cảnh đô thị vốn đã quá nhiều tiếng ồn.

Nhật Ký Đô Thị- 2 tháng trước