Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở ĐBSCL: Đòn bẩy cho sức bật kinh tế sau đại dịch

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở ĐBSCL: Đòn bẩy cho sức bật kinh tế sau đại dịch

Những tác động sâu rộng của đại dịch COVID-19 đã khiến nền kinh tế nước ta nói chung và kinh tế ĐBSCL nói riêng bị tổn thương nghiêm trọng.

Tài chính - Thị trường- 1 tháng trước