Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối xử với công nhân

Đối xử với công nhân

Để giải quyết khó khăn trước mắt, nhiều công nhân đã phải gõ cửa các tổ chức, cá nhân chuyên cho vay nặng lãi và nhanh chóng trở thành nạn nhân của các hoạt động “tín dụng đen”. Với các gói vay tín dụng sẽ nhanh chóng giải quyết những khó khăn trong ngắn hạn của công nhân.

Sự việc- 2 tháng trước