Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long

Chiều nay (6/6), Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với hai ủy viên Trung ương là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.

Dân sinh- 2 tháng trước