Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giải pháp nào gỡ nút thắt khi doanh nghiệp không mặn mà với vận tải thủy nội địa

Giải pháp nào gỡ nút thắt khi doanh nghiệp không mặn mà với vận tải thủy nội địa

Vận chuyển hàng hóa bằng container đường thủy nội địa với ưu thế là chi phí rẻ, có thể vận chuyển với lượng hàng lớn, giảm thiểu khí phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Diễn đàn- 1 tháng trước

Nhiều cơ chế ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy

Nhiều cơ chế ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy

Cục Đường thủy đề xuất miễn tiền thuê mặt nước trong toàn bộ thời hạn thuê và miễn tiền thuê đất trong 15 năm đầu kể từ ngày nhà nước cho thuê đất đối với doanh nghiệp có dự án phát triển cảng thủy.

Giao thông- 2 tháng trước