Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nhân viên gác chắn kể lại khoảnh khắc kéo người khỏi mũi tàu hoả

Nhân viên gác chắn kể lại khoảnh khắc kéo người khỏi mũi tàu hoả

Thấy người đàn ông vấp ngã giữa đường ray, anh Tài liền quăng cây đèn đón tàu, lao đến kéo người đàn ông thoáy khỏi đường ray kịp thời trước lúc tàu lửa lao đến.

Dân sinh- 2 tháng trước