ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Infographic: 60 năm đường Hồ Chí Minh huyền thoại 

Nội dung: Hoàng Anh; Đồ họa: CTV
Đường Hồ Chí Minh là con đường mà hàng triệu đồng bào, đồng chí đã hi sinh anh dũng để đảm bảo mạch máu giao thông, chi viện sức người, sức của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn