Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
TP.HCM: Đề xuất hoàn thiện cầu Tân Kỳ - Tân Quý bằng nguồn vốn công

TP.HCM: Đề xuất hoàn thiện cầu Tân Kỳ - Tân Quý bằng nguồn vốn công

Sở GTVT TPHCM đề xuất HĐND TP.HCM phê duyệt chủ trương bố trí hơn 491 tỉ đồng vốn ngân sách để tái khởi động dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý (quận Bình Tân) sau khi dự án dừng hợp đồng BOT.

Giao thông- 1 năm trước