Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Vì sao triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp còn chậm?

Vì sao triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp còn chậm?

Theo nhiều chuyên gia nhận định, dù tổng thể Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã giúp kích thích nền kinh tế, song từng tiêu chí của Chương trình còn có điểm hạn chế, triển khai chậm; đặc biệt là nhóm hỗ trợ lãi suất 2%.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước