Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Phối hợp triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất 2%

Phối hợp triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ lãi suất 2%

Các ngân hàng thương mại đã hoàn thành đăng ký và được phê duyệt hạn mức hỗ trợ lãi suất theo chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước, theo thông báo vừa được NHNN đưa ra.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước