Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp: Làm sao để thực chất, hiệu quả?

Hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp: Làm sao để thực chất, hiệu quả?

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn theo Nghị định 31/2022.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước

Cấp bù lãi suất 2%: Đừng “đánh đố” doanh nghiệp

Cấp bù lãi suất 2%: Đừng “đánh đố” doanh nghiệp

Chính sách hỗ trợ lãi suất 2% thể hiện sự đồng hành của Nhà nước với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thế nhưng, sự chậm trễ trong việc ban hành hướng dẫn đang đi ngược lại với mục tiêu mà Đảng, nhà nước đề ra.

Sự việc- 3 tháng trước