Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cơ hội và thách thức cho DN khi tham gia EVFTA vào năm 2023 (Bài 1)

Cơ hội và thách thức cho DN khi tham gia EVFTA vào năm 2023 (Bài 1)

Sau hai năm thực thi Hiệp định EVFTA, XK của Việt Nam sang EU được đánh giá có kết quả khả quan, nhưng cùng với đó doanh nghiệp Việt cũng gặp không ít khó khăn. Để có cái nhìn toàn cảnh cùng cơ hội và thách thức khi tham gia EVFTA vào năm 2023.

Tài chính - Thị trường- 2 ngày trước

Nhìn lại 2 năm Việt Nam thực thi hiệp định EVFTA (Bài 2)

Nhìn lại 2 năm Việt Nam thực thi hiệp định EVFTA (Bài 2)

Sau hai năm thực thi, Hiệp định EVFTA được đánh giá góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Tài chính - Thị trường- 3 tháng trước

Nhìn lại 2 năm Việt Nam thực thi hiệp định EVFTA (Bài 1)

Nhìn lại 2 năm Việt Nam thực thi hiệp định EVFTA (Bài 1)

Mặc dù bị tác động không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, song cộng đồng doanh nghiệp của cả Việt Nam và 27 quốc gia thành viên EU đã khai thác có hiệu quả các ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu - EU (EVFTA) sau 2 năm thực thi...

Tài chính - Thị trường- 3 tháng trước