Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Các mặt hàng năng lượng và kim loại diễn biến trái chiều

Các mặt hàng năng lượng và kim loại diễn biến trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch 10/05, thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục suy yếu với sắc đỏ hiện diện ở 3 trên 4 nhóm mặt hàng.

Tài chính - Thị trường- 1 tháng trước

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Xuất nhập khẩu bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu là một trong những mục tiêu Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 vừa được Chính phủ ban hành.

Tài chính - Thị trường- 1 tháng trước

Giá dầu thô hướng tới mốc 110 USD, thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều

Giá dầu thô hướng tới mốc 110 USD, thị trường hàng hóa diễn biến trái chiều

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/04, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên bảng giá 31 mặt hàng đang liên thông trực tiếp với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước