Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cục Đường bộ bác đề xuất hạn chế tốc độ qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ

Cục Đường bộ bác đề xuất hạn chế tốc độ qua trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thay vì hạn chế tốc độ tối đa 30 km/h, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ chấp thuận cho lắp biển cảnh báo chủ phương tiện đi chậm qua trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Giao thông- 2 ngày trước

Hạn chế tốc độ

Hạn chế tốc độ

Việc giới hạn tốc độ để hạn chế tai nạn là cần thiết, nhưng tiếp cận cách giới hạn như thế nào để không tạo nên sự căng thẳng quá mức cần thiết cho người điều khiển phương tiện là điều cần nghĩ đến.

Chuyện hôm nay- 3 tháng trước