ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hải Dương: Hạn chế phương tiện và phân luồng để phòng dịch COVID-19 

Huy Văn
Sở Giao thông vận tải Hải Dương vừa có thông báo về việc phân luồng tổ chức giao thông tạm thời trên các quốc lộ qua địa bàn phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Ảnh minh họa

Để thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (Quyết định 492/QĐ-BCĐ ngày 05/02/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương), đề nghị các phương tiện nếu không có nhu cầu thiết yếu:

  • Hạn chế lưu thông trên QL.5 đoạn qua huyện Cẩm Giàng, từ Km35+120 (xã Cẩm Điền) - Km46+000 (thị trấn Lai Cách);
  • Hạn chế lưu thông trên QL.38 đoạn qua huyện Cẩm Giàng, từ Km22+465 (xã Cẩm Hưng) - Km31+886 (xã Lương Điền);

Khi lưu thông trên QL.5 và QL.38 qua địa bàn huyện Cẩm Giàng, các phương tiện không được dừng, đỗ (trừ các phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống dịch).

Để thực hiện phong tỏa thành phố Chí Linh theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, giao thông qua tỉnh Hải Dương được thực hiện phân luồng giao thông như sau:

Hướng các phương tiện tử tỉnh Quảng Ninh đi huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương và ngược lại đi theo lộ trình: QL.18 - Ngã ba cầu Triều - Cầu Triều - Đường tỉnh 389/Hải Dương - Ngã ba Lai Khê (Km63+020/QL.5) - QL.5 - ngã ba Tiền Trung (Km59+030/QL.5) - QL.37 hoặc QL.18 - Ngã ba cầu Đá Vách - Cầu Đá Vách - QL.17B - Ngã ba cầu An Thái - QL.5 - Ngã ba Tiền Trung (Km59+030/QL.5) - QL.37.

Hướng các phương tiện từ tỉnh Quảng Ninh đi tỉnh Bắc Giang và ngược lại đi theo lộ trình: QL.18 - Ngã ba Km48+500/QL.18 - Đường tỉnh 345/Quảng Ninh - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Vô Tranh (Km416700/ĐT.293) - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Khám Lạng (Km24+750/QL.37) - QL.37.

Hướng các phương tiện từ Bắc Ninh, Hà Nội đi tỉnh Bắc Giang và ngược lại đi theo lộ trình: QL.18 - Ngã tư cầu Đại Phúc (Km18+400/QL.1) - QL.1 - Ngã tư BigC | Bắc Giang - Đường tỉnh 293/Bắc Giang - Ngã ba Chằm (Km27+350/QL.37) - QL.37.

Hướng các phương tiện từ tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội đi huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương và ngược lại đi theo lộ trình: QL.18 - Ngã tư cầu Đại Phúc (Km18+400/QL.1) - QL.38 - Ngã tư Quán | Gỏi (Km32+200/QL.5) - QL.5 - Ngã ba Tiền Trung (Km591030/QL.5) - QL.37 hoặc QL.18 - Cầu Bình Than - QL.17 - QL.38 - Ngã tư Quán Gỏi (Km32+200/QL.5) - QL.5 - Ngã ba Tiền Trung (Km591030/QL.5) - QL.37.
 

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh