ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hà Nội giảm 900 lượt xe buýt mỗi ngày để phòng COVID-19 

Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) yêu cầu lái xe của công ty chủ động tắt điều hòa, chỉ sử dụng hệ thống quạt gió, cố gắng mở các cửa thoáng để lưu thông không khí trong xe buýt.

Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã điều chỉnh giảm tần suất lượt xe buýt mỗi ngày để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện vận tải công cộng.

Phương án điều chỉnh của Tổng công ty Vận tải Hà Nội với xe buýt 

 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn