ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Gói hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, vì sao tài xế chưa với tới? 

PV
Gói hỗ trợ các nhóm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được cho là rất kịp thời và hết sức cần thiết để giúp doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn, duy trì vực dậy đời sống, sản xuất. Tuy nhiên, chính sách đã sẵn sàng mà người cần hỗ trợ vẫn chưa thể hoặc rất khó tiếp cận...

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật