ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Miễn, giảm tiền trọ: Ấm áp nghĩa tình giữa mùa dịch

Một số chủ nhà trọ đã chủ động giảm 30 đến 50% tiền thuê phòng, riêng đối với những gia đình thuộc diện nghèo, khó khăn, chủ trọ thậm chí còn miễn phí hoàn toàn.

Đi lại

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật