ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Gỡ khó cho doanh nghiệp vận tải ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

Thái Sơn
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo cho các đơn vị vận tải yên tâm sản xuất kinh doanh trong thời gian xảy ra dịch COVID-19.
Nhiều tuyến xe buýt tại Hà Nội vắng khách trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
Nhiều tuyến xe buýt tại Hà Nội vắng khách trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Ngày 19/3, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ban hành văn bản số 1942/SGTVT-QLVT về việc điều chỉnh tạm thời phương án khai thác tuyến trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Vũ Hà đây là giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo cho các đơn vị vận tải yên tâm sản xuất kinh doanh trong thời gian xảy ra dịch Covid-19.

Cụ thể, đối với các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, căn cứ vào lưu lượng hành khách trên tuyến nếu thấy lưu lượng hành khách giảm đến mức cần cắt giảm số chuyến/lượt xe trên tuyến thì xây dựng lại phương án khai thác tuyến để áp dụng tạm thời trong thời gian còn dịch bệnh Covid-19, trong đó đề nghị ghi rõ số lượng chuyến/lượt xe đề nghị cắt giảm, khoảng thời gian cụ thể thực hiện cắt giảm báo cáo về Sở GTVT Hà Nội.

Hết thời gian thực hiện cắt giảm chuyến/lượt xe tạm thời, yêu cầu các đơn vị vận tải tiếp tục thực hiện phương án khai thác tuyến như cũ.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe phải niêm yết và thông tin đến hành khách biểu đồ các tuyến sau khi Sở GTVT phê duyệt tạm thời điều chỉnh cắt giảm số lượng chuyến/lượt xe trên tuyến.

 

 

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh