Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Năm 2034, Việt Nam thừa 1,5 triệu nam giới

Năm 2034, Việt Nam thừa 1,5 triệu nam giới

Mỗi năm, có gần 46.000 bé gái không được sinh ra tại Việt Nam. Việc lựa chọn giới tính khi sinh khiến Việt Nam sẽ thừa khoảng 1,5 triệu nam giới vào năm 2034.

Thời Sự- 2 tháng trước