Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Vì sao giấy chứng nhận quyền mua xe gây tranh cãi?

Vì sao giấy chứng nhận quyền mua xe gây tranh cãi?

Hệ thống giấy chứng nhận quyền mua xe (COE) nhận nhiều chỉ trích từ công chúng và được cho là “một trong những chính sách gây tranh cãi” mà chính phủ Singapore áp dụng để quản lý giao thông tại quốc gia này.

Thế Giới- 3 tháng trước