Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Khó khăn, thách thức với thị trường bất động sản khu vực phía Nam

Khó khăn, thách thức với thị trường bất động sản khu vực phía Nam

Bên cạnh các yếu tố thuận lợi cũng còn không ít khó khăn và thách thức đối với sự phát triển của thị trường BĐS nói chung và thị trường BĐS TP.HCM, các tỉnh phía Nam nói riêng.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước