ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Đường tin 91: Phòng chống đuối nước là kỹ năng sống còn 

Kênh VOV Giao thông
Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến đuối nước như bị chuột rút, say nắng hoặc bị cảm khi xuống nước, hay không kiểm soát được cự ly, tốc độ và độ sâu cũng dẫn đến sặc nước. Ngay kể cả trẻ em biết b