ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Đường sắt Bắc - Nam duy trì 3 đôi tàu khách Thống Nhất 

PV
Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 lần thứ 4, nhằm đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan cho hành khách và trong cộng đồng, ngành đường sắt sẽ chỉ duy trì 3 đôi tàu Bắc - Nam. 
Ảnh minh họa: TTXVN

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ngành đường sắt đã cho tạm dừng nhiều đôi tàu. Trong đó, tuyến đường sắt Bắc - Nam chỉ còn duy trì 3 đôi tàu khách Thông Nhất, gồm: SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8.

Các đôi tàu này cũng được điều chỉnh giờ xuất phát, giờ đi/đến các ga và lịch trình dừng/đỗ từ 4/5/2021 do ảnh hưởng triển khai thi công các Dự án cải tạo, nâng cấp gói 7.000 tỷ đồng trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Cụ thể:

Hà Nội - TP.HCM: Tàu SE3 xuất phát ga Hà Nội lúc 19h25, chạy tại Vinh lúc 1h52, tại Đồng Hới lúc 6h13, tại Đà Nẵng lúc 12h49, tại Diêu Trì lúc 19h50, tại Nha Trang lúc 0h14, đến ga Sài Gòn lúc 9h12.

Tàu SE5 xuất phát ga Hà Nội lúc 15h20, chạy tại Vinh lúc 22h05, tại Đồng Hới lúc 2h36, tại Đà Nẵng lúc 9h28, tại Diêu Trì lúc 16h01, tại Nha Trang lúc 020h47, đến ga Sài Gòn lúc 5h50.

Tàu SE7 xuất phát ga Hà Nội lúc 6h00, chạy tại Vinh lúc 12h35, tại Đồng Hới lúc 17h11, tại Đà Nẵng lúc 23h52, tại Diêu Trì lúc 6h35, tại Nha Trang lúc10h54, đến ga Sài Gòn lúc 20h02.

TP.HCM - Hà Nội: Tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h25, chạy tại Nha Trang lúc 3h20, tại Diêu Trì lúc 7h56, tại Đà Nẵng lúc 14h19, tại Đồng Hới 20h52, tại Vinh lúc 1h48, đến ga Hà Nội lúc 8h30.

Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 15h20, chạy tại Nha Trang lúc 23h31, tại Diêu Trì lúc 3h59, tại Đà Nẵng lúc 10h45, tại Đồng Hới 17h23, tại Vinh lúc 22h01, đến ga Hà Nội lúc 5h21.

Tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h00, chạy tại Nha Trang lúc 14h06, tại Diêu Trì lúc 18h36, tại Đà Nẵng lúc 1h09, tại Đồng Hới 7h44, tại Vinh lúc 12h31, đến ga Hà Nội lúc 19h52.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, ngành đường sắt sẽ liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh và nhu cầu đi lại của hành khách để có kế hoạch chạy tàu phù hợp.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh