Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đường khuya – Đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường

Đường khuya – Đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường

Một ngày đã sắp trôi qua… Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ? Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.

Thời Sự- 2 tháng trước