Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ lùi đến quý IV/2022

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ lùi đến quý IV/2022

Thay vì quý I/2022, dự án cải tạo, mở rộng đường Âu Cơ vừa được UBND thành phố Hà Nội cho phép lùi thời gian hoàn thành đến quý IV/2022.

Giao thông- 2 tháng trước