ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Được vượt đèn vàng: Hiểu thế nào về việc nếu dừng lại gây nguy hiểm?  

PV
Điểm mới của dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) so với luật hiện hành là quy định cho phép lái xe vượt đèn vàng nếu việc dừng lại có thể gây nguy hiểm. Điều này sẽ dẫn đến cách hiểu khác nhau nhất là giữa người tham gia giao thông và lực lượng chức nắng. Vậy quy định phạt đèn vàng ở các nước ra sao?

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật