ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Dừng hạn chế phương tiện lưu thông qua tỉnh Hải Dương từ 0h ngày 3/3 

Huy Văn
Theo Sở GTVT Hải Dương, từ 0h00 ngày 03/3/2021 sẽ dừng hạn chế phương tiện lưu thông trên các  tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương
Ảnh: Giang Huy - VnExpress

Căn cứ Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong trạng thái mới; Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày  02/3/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về kết thúc giãn cách xã hội toàn tỉnh và  tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đưa ra thông báo:

Từ 0h00 ngày 03/3/2021 dừng hạn chế phương tiện lưu thông trên các  tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Các hoạt động giao thông vận tải sau  được phép hoạt động nhưng phải bảo đảm điều kiện phòng, chống dịch, cụ thể: 

Vận chuyển khách nội tỉnh bằng xe buýt, xe tuyến cố định, xe hợp đồng và xe taxi: (1) Chỉ được phép chở tối đa 50% số ghế, nhưng không được quá 20  người/xe, riêng taxi chỉ được chở 01 người lớn/xe; (2) Có bảng hướng dẫn phòng,  chống dịch Covid-19 dán tại nơi lên xuống, trừ xe taxi và phải thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người  và Khai báo y tế); (3) Trong khi di chuyển mở cửa kính để thông gió tự nhiên. 

Nhà ga, bến xe khách phải có bảng và người hướng dẫn, nhắc nhở hành  khách phòng, chống dịch Covid-19 và có nơi đặt dung dịch sát khuẩn dễ quan  sát;Thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách,  Không tập trung đông người và Khai báo y tế). 

Với các bến phà, bến khách ngang sông: Chỉ được phép chở tối đa 50%  số chỗ nhưng không được quá 20 người/chuyến; Có bảng hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 dán tại hai đầu bến, trên phương tiện và phải thực hiện đầy đủ biện pháp 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế). Bến phà Giải và các bến khách ngang sông trên địa bàn  huyện Thanh Hà tiếp tục dừng hoạt động đến khi có thông báo mới. 

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh in hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để dán trên các phương tiện vận tải khách và tại nhà ga, bến xe; dán tại bến phà và  bến khách ngang sông.

Thanh tra Sở tham mưu Lãnh đạo Sở thành lập “Tổ An toàn  Covid số 02” có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng,  chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải và yêu cầu tại Thông báo này; xử lý nghiêm và kiến nghị đình chỉ đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. 
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh