ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Dự thảo xử phạt vi phạm y tế, thực phẩm: Hạn chế chuyển lên trên 

Hải Hà - Minh Hiếu
Được quyền xác định hành vi vi phạm đồng thời xử phạt luôn; đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, tạo điều kiện cho người vi phạm nộp phạt ngay.

Dự thảo sửa đổi Nghị định 115/2018 và Nghị định 117/2020 đang được Bộ Y tế đưa ra lấy ý kiến với nhiều quy định liên quan đến thẩm quyền và hình thức xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm gồm 4 Điều. Trong đó, Điều 1, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117 năm 2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều 2, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115 năm 2018  quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

 Điều 3, hiệu lực thi hành và Điều 4 đề cập đến trách nhiệm thi hành.

Bộ Y tế đang đưa ra lấy ý kiến với nhiều quy định liên quan đến thẩm quyền và hình thức xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa: Quang Hùng)

Mục đích xây dựng dự thảo Nghị định là góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm.

Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về y tế, an toàn thực phẩm.

Điểm mới của Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm là bổ sung thêm nhiều chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để phù hợp với sự thay đổi, điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

Dự thảo Nghị định sửa đổi về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng thẩm quyền cho một số chức danh khi thực hiện hình thức xử phạt hành chính.

Cụ thể, một số chức danh được “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt”, cao hơn so với các nghị định trước đây.

Dự thảo cũng cho phép cơ sở sản xuất, kinh doanh tặng mẫu, tặng quà liên quan đến sản phẩm sữa, thay thế sữa mẹ trong cơ sở y tế.

Dự thảo Nghị định đang trong quá trình lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp và của các Bộ, ban ngành, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi tiếp thu ý kiến và chỉnh lý, dự kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm sẽ được trình Chính phủ vào tháng 7/2021

---

Để hiểu rõ hơn những điểm mới của Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, PV Kênh VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Trần Ngọc Duy, chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ Y tế- đơn vị chịu trách nhiệm chính xây dựng Dự thảo Nghị định này:

HẠN CHẾ CHUYỂN VIỆC XỬ PHẠT TỪ DƯỚI LÊN TRÊN

PV: Xin ông cho biết những điểm mới, đáng chú ý của Dự thảo Nghị định sửa đổi các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm?

Ông Trần Ngọc Duy: Nội dung sửa đổi lần này chúng tôi chỉ tập trung vào một số nội dung:

Thứ nhất, rà soát quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các chức danh công an, hải quan; bổ sung các chức danh này để xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế mà thuộc thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đó để phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính.

Thứ hai, qua rà soát, chúng tôi cũng thấy rằng cần phải sửa đổi bổ sung một số hành vi mới được ban hành trong các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. VD như đối với Nghị định số 117 năm 2020 đã ban hành một số văn bản mới như Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống HIV/AIDS và Nghị định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02/11/2020 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Đối với Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, chúng tôi cũng rà soát bổ sung một số hành vi để phù hợp với Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế.

Bên cạnh đó, chúng tôi rà soát để xác định vi phạm hành chính nhiều lần có thể bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng, ví dụ: Kê khai giá, bán lẻ thuốc, phân loại trang thiết bị y tế….

Ông Trần Ngọc Duy, chuyên viên Vụ pháp chế, Bộ Y tế

PV: Trong trường hợp được tịch thu tang vật vi phạm hành chính, việc mở rộng giá trị tịch thu tang vật vi phạm hành chính, mục đích là để làm gì?

Ông Trần Ngọc Duy: Đầu tiên là thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật xử lý vi phạm hành chính. Sở dĩ tại sao lại có mở rộng thẩm quyền này là, trước đây quy định giá trị tịch thu tang vật phương tiện đúng bằng giá trị phạt tiền của chức danh đó.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay có rất nhiều hành vi vi phạm sử dụng phương tiện, công cụ có giá trị rất lớn vượt quá thẩm quyền của xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định hiện tại, đối với những trường hợp như thế phải chuyển lên cơ quan cấp trên để xử lý vi phạm hành chính, VD như Chánh thanh tra Bộ, Chủ tịch UBND Tỉnh...

Với quy định này hạn chế bớt việc chuyển từ cơ quan cấp dưới lên cơ quan cấp trên để thuận tiện cho việc xử lý vi phạm hành chính.

PV: Xin cảm ơn ông!

---

BỎ SUNG CHỨC DANH ĐƯỢC QUYỀN XỬ LÝ VI PHẠM 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm chịu tác động như thế nào nếu dự thảo Nghị định này được thông qua.

Phóng viên có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội khóa 14, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về nội dung này:

PV: Dự thảo Nghị định sửa đổi về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế bổ sung thêm một số chức danh như Trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế, Thủy đội trưởng… được phép xử lý vi phạm hành chính. Theo Luật sư, việc bổ sung thêm các chức danh này có phù hợp với các quy định hiện hành?

Luật sư Nguyễn Văn Chiến: Việc bổ sung thêm một số chức danh được quyền xử lý vi phạm là phù hợp với những sửa đổi mới theo Luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Chúng tôi thấy, các chức danh này là chức danh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và liên quan đến các hàng hóa thuộc quy định điều chỉnh của Nghị định nhưng trước đây chưa có thẩm quyền để trực tiếp xử phạt. Nay Nghị định bổ sung để các chức danh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ của mình.

Khi phát hiện vi phạm, được quyền xác định hành vi vi phạm đồng thời xử lý xử phạt luôn theo Nghị định này, đảm bảo việc xử lý kịp thời, nhanh chóng, đảm bảo cho Luật được thực thi cũng như hành vi vi phạm được xác định nhanh chóng, tạo điều kiện cho người vi phạm nộp phạt ngay.

Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước khi phát hiện vi phạm và xác định thẩm quyền của mình, nếu không lớn thì các chức danh này được phép xử lý luôn.

Tôi cho rằng nó phù hợp với thực tiễn và tăng cường quản lý Nhà nước.

PV: Dự thảo Nghị định sửa đổi về xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm mở rộng quyền của các chức danh khi xử lý vi phạm. Điều này có phù hợp và đủ linh hoạt để áp dụng trong thực tế?

Luật sư Nguyễn Văn Chiến: Quy định tịch thu tang vật xử lý vi phạm không quá 2 lần mức tiền phạt được quy định. Chúng tôi cho rằng, quy định này đã điều chỉnh được phạm vi thẩm quyền, có quyền phạt thì được quyền tịch thu tang vật, phương tiện.

Nhưng trong thực tiễn, có những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị vượt quá số tiền xử phạt trong phạm vi thẩm quyền của các chức danh này, theo Nghị định quy định.

Và có trường hợp mức xử phạt tối đa nằm trong phạm vi thẩm quyền, mà các tang vật, phương tiện vi phạm có giá trị vượt quá hai lần, trên một tý hoặc gấp đôi gấp rưỡi nhưng đây quy định không vượt quá 2 lần.

Vậy đối với những trường hợp dấp dính đó, quy định như thế nào thì cần cụ thể hóa ở thẩm quyền xử lý vi phạm hoặc tịch thu những loại phương tiện tang vật này đối với những người có thẩm quyền cao hơn.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của Luật sư!

Một số chức danh thuộc lực lượng công an, hải quan khi phát hiện hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế nhưng chưa được xử lý hoặc vượt quá thẩm quyền xử lý gây khó khăn trong quá trình kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm. Các đối tượng vi phạm có biểu hiện nhờn luật và tái diễn hành vi vi phạm. 

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định sửa đổi về xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm nếu được thông qua được cho là tạo cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết các bất cập này, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế và an toàn thực phẩm.

---

Bạn nghĩ sao về Dự thảo Nghị định sửa đổi về xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm?

Bạn có góp ý gì để các quy định hoàn thiện hơn nữa?

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo Nghị định 13 sửa đổi qua hotline 02437.91919, qua fanpage VOVGT, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” lúc 13h15, thứ Hai và thứ Tư hàng tuần trên FM91, vovgiaothong.vn, hoặc  nghe lại trên các nền tảng podcast dành cho di động: Spotify, Aple podcast và Google podcast

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn