ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Dự thảo trên tay: Phí bảo hiểm tính theo mức độ rủi ro của lái xe 

Kiều Tuyết - Quách Đồng
Với rất nhiều quy định được bổ sung, sửa đổi, Dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý hoàn thiện, chặt chẽ hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bảo hiểm xe máy bắt buộc có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân và chủ phương tiện khi có tai nạn xảy ra. Ảnh: Lao động

Dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đã sửa đổi những gì?

Dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới được Bộ Tài chính xây dựng từ tháng 12/2019, dự thảo Nghị định đã lấy ý kiến các Bộ, ngành có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố, các Hiệp hội và lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Hiện dự thảo đã được hoàn thiện để trình Chính phủ, sau khi đã có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Về mặt kết cấu, dự thảo Nghị định gồm 6 chương, 47 điều với các nội dung quy định về: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; Điều kiện bảo hiểm; Phòng, chống gian lận bảo hiểm; Quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; Quản lý, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

So với Nghị định 103/2008 về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, dự thảo Nghị định lần này cơ bản giữa nguyên về phạm vi điều chỉnh và kết cấu, có bổ sung sửa đổi một số điều cho phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và hoạt động giao thông đường bộ.

Đáng chú ý, so với Nghị định 103/2008, dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới sửa đổi nhiều quy định theo hướng tháo gỡ khó khăn cho người mua bảo hiểm. Chẳng hạn việc thu thập chứng cứ liên quan đến vụ tai nạn thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, thay vì người mua bảo hiểm như trước đây. Việc thu thập chứng cứ này cũng chỉ thực hiện khi vụ tai nạn có người tử vong.

Tính nhân văn của Dự thảo Nghị định cũng được thể hiện rõ hơn qua việc chi hỗ trợ nhân đạo cho các trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm, trừ hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe hoặc của người bị thiệt hại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại huyện Bến Lức, Long An - Ảnh: Tuổi trẻ

Tạo khung pháp lý hoàn thiện, chặt chẽ hơn

Với rất nhiều quy định được bổ sung, sửa đổi, Dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý hoàn thiện, chặt chẽ hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm.

Phóng viên VOVGT có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm, Bộ Tài chính -  đơn vị chịu trách nhiệm chính xây dựng dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới để làm rõ hơn những điểm mới này.

PV: Ông có thể giới thiệu những điểm mới nổi bật của dự thảo nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới?

Thứ nhất là về bồi thường bảo hiểm, dự thảo nghị định đã có những sửa đổi rất quan trọng theo hướng tối giản hóa thủ tục, hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả bồi thường bảo hiểm. Theo đó, chỉ những trường hợp vụ tai nạn gây tử vong, hồ sơ bồi thường mới phải thu thập các tài liệu từ phía cơ quan công an. Tàì liệu này do doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập.

Về tạm ứng bồi thường thì dự thảo nghị định cũng bổ sung một quy định rất mới, đó là trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng ngay khi xảy ra tai nạn. Cụ thể là trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về vụ tai nạn, trong thời gian hoàn thiện hồ sơ thì doanh nghiệp bảo hiểm phải tạm ứng bồi thường. Trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì doanh nghiệp có trách nhiệm tạm ứng 70 % mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong và tạm ứng 50 % đối với trường hợp điều trị cấp cứu. Còn trường hợp chưa xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì các mức tương ứng là 30% và 10%.

Hai là dự thảo nghị định quy định mở rộng thời hạn bảo hiểm. Theo đó, đối với xe máy thì thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và tối đa là 3 năm. Còn đối với ô tô thì thời hạn bảo hiểm tối thiểu là 1 năm và thời hạn tối đa là theo thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật.

Ba là nâng mức trách nhiệm bảo hiểm. Bộ Tài chính dự kiến sẽ nâng mức trách nhiệm bảo hiểm là 100 triệu đồng hiện nay sẽ được nâng lên mức 150 triệu đồng, trong khi đó là về phí bảo hiểm cơ bản là giữ nguyên.

PV: Vì sao lại có những đề xuất nội dung mới này?

Báo cáo kết quả hơn 10 năm thực hiện Nghị định số 103 năm 2008 cho thấy vẫn còn những tồn tại, vướng mắc về cả chính sách và công tác tổ chức triển khai. Cụ thể, về mặt chính sách thì mức trách nhiệm bảo hiểm chưa theo kịp với chi phí để khắc phục các thiệt hại, phí bảo hiểm thì chưa căn cứ vào rủi ro liên quan đến chủ xe, lái xe. Một số quy định chưa phù hợp bởi tình hình thực tiễn hiện nay như về Giấy chứng nhận bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, hồ sơ bồi thường, chi hỗ trợ nhân đạo…

PV: Theo ông, với những quy định mới này, nếu dự thảo nghị định được thông qua thì nó sẽ tác động đến các đối tượng tham gia vào các tác động xã hội như thế nào?

Theo dự thảo nghị định, những sửa đổi mới này sẽ có tác động rất tích cực. Cụ thể đối với những chủ xe, lái xe là người trực tiếp tham gia bảo hiểm thì nó góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người tham gia bảo hiểm, đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, tăng cường công tác chi trả, bồi thường bảo hiểm và thúc đẩy tỷ lệ người tham gia bảo hiểm vì khi đó người dân cảm thấy được lợi ích của mình trong việc tham gia bảo hiểm. Ngoài ra, thông qua việc phí bảo hiểm là gắn với rủi ro của xe và lái xe sẽ góp phần điều chỉnh hành vi của người tham gia giao thông.

Về mặt xã hội, tôi cho rằng việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả của chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới mở rộng phạm vi và nâng mức bồi thường nhân đạo thì nó sẽ phát huy tối đa ý nghĩa nhân đạo của hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đã sửa đổi tạo khung pháp lý hoàn thiện, chặt chẽ hơn

Thủ tục bồi thường bảo hiểm xe cơ giới sẽ đơn giản hơn

Vậy, việc xây dựng một nghị định mới thay thế Nghị định 103/2008 cấp thiết như thế nào trong thời điểm này? Các quy định mới nếu được ban hành, sẽ có thể tác động ra sao đến các nhóm xã hội khác nhau? Phóng viên VOVGT có cuộc phóng vấn ông Lê Như Tiến, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về vấn đề này:

PV: Thưa ông ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của dự thảo Nghị định 103 về bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới?

Tôi thấy là bảo hiểm dân sự xe cơ giới là cần thiết, bởi vì bản chất bảo hiểm là nhiều người tham gia bảo hiểm chia sẻ quyền lợi cho một người khi mà họ có vấn đề. Cũng giống như bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế không phải là 100 người hay 1.000 người đều bị ốm đau, nhưng khi có một người ốm đau thì cả xã hội người ta chia sẻ, thì tôi thấy là cái đó ủng hộ, nhưng bảo hiểm như thế nào để người dân chấp nhận được thì đó chính là bài toán của cơ quan quản lý nhà nước.

PV: Vậy với những quy định được đưa ra tại dự thảo sửa đổi Nghị định 103 thì ông thấy tính cấp thiết để đáp ứng được nhu cầu hay chưa?

Tôi thấy là phải vì người dân, trước hết bảo hiểm hay bất kỳ một quy định nào đó của cơ quan quản lý nhà nước thì phải xuất phát từ người dân và phải tạo điều kiện để cho người dân người ta hưởng thụ. Cụ thể thì tôi chưa nói, nhưng chính sách nào ra đời cũng phải vì người dân, còn nếu chính sách mà đi chệch hướng, không vì lợi ích của người dân thì người dân không ủng hộ.

Tại dự thảo nghị định lần này, Ban soạn thảo đưa ra rất nhiều quy định mới so với trước đây. Chẳng hạn thay vì người dân, người mua bảo hiểm phải thu thập chứng cứ từ cơ quan công an, nhưng nay thì quy định đó sẽ được sửa đổi là chỉ có trường hợp tử vong mới cần tài liệu của cơ quan công an và việc thu thập là do cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm chứ không phải do người dân như trước đây. Theo ông với những quy định mới đó, đối tượng nào được hưởng lợi và đối tượng nào chịu tác động?

Tôi thấy quy định mới đó rất tốt. Bởi vì các quy định đó là hướng về người dân nhiều hơn, không phải là dồn những thủ tục ấy cho người dân phải tự đi làm, mà chỉ có trường hợp tử vong. Đó chính là hướng về người dân nhiều hơn. Cho nên là bảo hiểm càng đơn giản, càng thuận lợi cho người dân thì người ta ủng hộ chính sách đó. Tôi cũng thấy là nếu như giản tiện các quy định các thủ tục thì người ta sẽ mua nhiều hơn, mua nhiều hơn thì chính sách về bảo hiểm sẽ được người dân ủng hộ. Đó chính là chính sách đi vào lòng dân.  

PV: Theo ông tính khả thi và bất khả thi của dự thảo nghị định này như thế nào?

Tôi thấy khả thi là chính do cơ quan quản lý nhà nước vì lợi ích người dân thì có thể khả thi được. Còn bất khả thi là hàng loạt các giấy tờ con, ví dụ như giấy tờ xe máy mà người ta đã mua 30 năm nay rồi, hoặc 20 năm nay rồi làm sao mà còn giấy tờ xe máy nữa. Rồi chứng minh thư người ta mất rồi cũng không được, rồi yêu cầu hộ khẩu ở đâu thì mới trả được, rồi còn căn cước công dân, mà căn cước thì người ta chưa làm thì người ta vẫn bị những cái quy định ràng buộc thì rất khó.

Tôi đã được một số người dân thông tin là chính sách rất đúng, nhưng khi đi vào thực hiện không khả thi, thì đó chính là cái mà làm sao đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Chỉ cần người ta chứng minh rằng là bản thân họ là công dân Việt Nam, bị tai nạn như thế thì tạo điều kiện cho họ thì khả thi. Còn nếu đưa ra hàng loạt những cái điều kiện con thì không bao giờ thực hiện được.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông.

Vừa rồi là ý kiến thuyết minh của cơ quan xây dựng dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, và phân tích từ góc nhìn lập pháp về Dự thảo nghị định này. Các bạn có ý kiến ra sao về Dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới? Theo bạn, nên điều chỉnh, bổ sung các điểm nào để hoàn thiện Dự thảo, góp phần đem lại các lợi ích tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm, hoạt động giao thông đường bộ?

Mời quý vị và các bạn gọi tới hotline 02437.91919 hoặc qua fanpage VOV giao thông, để cùng đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” lúc 13h15p, thứ hai và thứ tư hàng tuần trên FM91, trên Spotify, Apple Podcast (đối với IOS) và Google Podcast (đối với hệ điều hành Androi)

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn