ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Dự thảo trên tay: Làm rõ trách nhiệm các cấp khi có tình huống khẩn cấp về thiên tai 

Nguyễn Yên - Quách Đồng
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai đang được dư luận quan tâm
Dự thảo Nghị định 160 bổ sung Điều 5a quy định về tình huống khẩn cấp về thiên tai. Ảnh minh họa

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Hỗ trợ tối đa 15 triệu đồng/hộ để khắc phục hậu quả thiên tai

Về mặt kết cấu, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai có 2 Điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 160 và Điều 2 quy định về Điều khoản thi hành.

Cụ thể, dự thảo nghị định bổ sung Điều 5a quy định về tình huống khẩn cấp về thiên tai, bao gồm các tình huống: sự cố công trình phòng chống thiên tai, sự cố công trình xây dựng do thiên tai đã, đang xảy ra hoặc dự báo rủi ro cấp độ 4 trở xuống theo bản tin của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm ban hành.

Việc phân cấp trách nhiệm và trình tự quyết định công bố tình huống khẩn cấp và kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai được quy định tại Khoản 3 Điều 5a. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố công trình phòng chống thiên tai rủi ro cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4 hoặc thiên tai đã, đang xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn. Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định công bố tình huống khẩn cấp đối với sự cố công trình phòng chống thiên tai thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý. Trường hợp vượt quá khả năng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ đề xuất Thủ tướng Chính phủ công bố tình huống khẩn cấp trên phạm vi cấp vùng. 

Điều 5b của dự thảo quy định dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đó là các dự án cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung Điều 11a quy định nguyên tắc thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai. Theo đó, chủ động sử dụng nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả thiên tai. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối của bộ, ngành, địa phương thì báo cáo, đề xuất cấp trên hỗ trợ.

Về mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, điểm b, khoản 3, Điều 12a quy định Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ, đối với nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn. Kinh phí này ngân sách trung ương hỗ trợ toàn bộ. Đối với nhà bị hư hòng nặng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 15.000.000 đồng/hộ.

Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố và ý kiến nhân dân. Hiện dự thảo đang được lấy ý kiến các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phó, các tổ chức, đơn vị, vá nhân có liên quan trước khi trình Bộ Tư pháp thẩm định. 

Ảnh minh họa

Tháo gỡ khó khăn trong quá trình công tác phòng, chống thiên tai

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai sẽ có tác động xã hội, góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người và của khi thiên tai xảy ra như thế nào?

Phóng viên VOVGT đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn- đơn vị chủ trì soạn thảo Nghị định về nội dung này:

PV: Xin ông cho biết, mục tiêu khi đưa ra những điểm mới của Nghị định số 160 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai? 

Ông Nguyễn Văn Tiến: Dự thảo đã đề xuất được 3 quy định mới, thứ nhất là có 6 chính sách quy định chi tiết một số điều trong sửa đổi, bổ sung của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020.

Thứ hai một số chính sách quy định để phù hợp với yêu cầu chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương đối với công tác phòng, chống thiên tai tại Chỉ thị số 42 năm 2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Thứ ba, một số chính sách để tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

PV: Một nội dung đáng chú ý của dự thảo này là đề xuất quy định trách nhiệm và trình tự quyết định công bố tình huống khẩn cấp và kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai. Vì sao cần có sự phân cấp như vậy và điều này thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào trong thực tế?

Ông Nguyễn Văn Tiến: Thứ nhất, trong thực tiễn và thiên tai Việt Nam xảy ra quanh năm, khắp các vùng miền, nếu chỉ quy định một cấp sẽ xảy ra tình trạng quá tải, không đáp ứng được yêu cầu cấp bách, kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Thứ hai, khi phân cấp nó sẽ quy định rõ trách nhiệm và tạo cơ chế chủ động ứng phó, xử lý với các tình huống thuộc thẩm quyền của từng cấp. 

Thứ ba, việc phân cấp còn phù hợp với chủ trương dành sự chủ động cho chính quyền địa phương theo phương châm 4 tại chỗ. 

Ngoài ra, việc quy định như trên sẽ làm rõ trách nhiệm của các cấp khi tình huống khẩn cấp về thiên tai xảy ra, cụ thể như Chủ tịch UBND cấp tỉnh và Bộ trưởng công bố tình huống khẩn cấp theo thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời có trách nhiệm công bố kết thúc tình huống khẩn cấp.

PV: Dự thảo này cũng đề xuất những biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả trong tình huống khẩn cấp về thiên tai, vậy theo ông nội dung này có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường?

Ông Nguyễn Văn Tiến: Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi phải thật khẩn trương, kịp thời trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả. Cho nên, tại dự thảo đã quy định 5 biện pháp chính và các biện pháp này có ý nghĩa cụ thể như sau: 

Thứ nhất, nó đã quy định được những biện pháp nhanh kịp thời hiệu quả và phù hợp nhất nhằm ứng phó với các tình huống khẩn cấp về thiên tai. Thứ hai là để huy động tối đa các nguồn lực, vật lực để xử lý nhanh kịp thời trong tình huống khẩn cấp.

Thứ ba là một cơ sở pháp lý để các địa phương có cơ sở để thực hiện và cộng đồng xã hội cũng như người dân nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của các cá nhân và cộng đồng trong việc xử lý khẩn cấp về thiên tai...

PV: Xin cảm ơn ông!

Nghị định 160 sửa đổi sẽ phát huy được phương châm 4 tại chỗ để kịp thời khắc phục và phòng, chống bão lụt

Phân định rõ trách nhiệm để chủ động phòng chống thiên tai

Vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các điểm đáng chú ý của dự thảo Nghị định này.

Các quy định mới nếu được thông qua sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai? Phóng viên VOVGT phỏng vấn ông Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội:

PV: Thưa ông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 160 về hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai. Ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của dự thảo nghị định này?

Ông Đặng Ngọc Nghĩa: Nó đáp ứng được tình hình rất cấp thiết đối với thiên tai Việt Nam chúng ta và đặc biệt là trong những năm gần đây thiên tai diễn biến hết sức phức tạp.

Ban hành Nghị định này rất kịp thời, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn dân, phát huy được phương châm 4 tại chỗ để kịp thời khắc phục và phòng, chống bão lụt, đảm bảo an toàn cho con người cũng như các công trình dân sinh.

PV: Một trong những điểm đáng lưu ý của dự thảo nghị định này là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất quy định trách nhiệm và trình tự quyết định công bố tình huống khẩn cấp và kết thúc tình huống khẩn cấp, ý kiến của ông về đề xuất này như thế nào?

Ông Đặng Ngọc Nghĩa: Quan điểm của tôi rất đồng tình và nhất trí cao vì chúng ta xác định được tình huống khẩn cấp thì chúng ta có những cơ chế phân cấp tổ chức lực lượng. Đặc biệt là khuyến cáo cho người dân để kịp thời sơ tán những vùng hiểm nguy, đưa ra tình huống khẩn cấp để chúng ta nêu cao được trách nhiệm của các lực lượng và ý thức của người dân.

Trong tình huống khẩn cấp này thì tôi thấy cũng nên quy định rõ về nguy cơ có thể là sóng thần, nước biển dâng cao hoặc là sạt lở đất với vùng miền núi hoặc lũ ống, lũ quét.

Tôi đề nghị là phải nên thông báo những tình huống khẩn cấp trước; dự báo được tình huống khẩn cấp. 

PV: Theo ông, với những quy định trong dự thảo, cùng với những kiến nghị, đề xuất của ông vừa phân tích thì nếu Dự thảo nghị định được thông qua, nó sẽ có tác động xã hội như thế nào?

Ông Đặng Ngọc Nghĩa: Đây là một cơ sở để phân định rõ trách nhiệm địa phương làm cái gì; bộ ngành làm cái gì; các lực lượng khác làm gì.

Nội dung như Nghị định này rất cần thiết. Một vấn đề nữa là khi bão lụt đến thì chúng ta chủ động được, chủ động được bao nhiêu thì độ giảm thiểu rất nhiều những thiệt hại về người, về vật chất, về nhà cửa về các công trình.

Một vấn đề rất hay được quy định nữa là ứng cứu và khắc phục hậu quả lũ lụt. Nếu chúng ta nhanh bằng nhiều phương tiện cả lực lượng tại chỗ và lực lượng trên biển kịp thời; thì chúng ta có thể cứu được một số người, còn không quy định rõ lại đợi lấy lệnh thì có thể gây thiệt hại không đáng có khi bão lụt. 

PV: Xin cảm ơn ông!

Ảnh minh họa

Trước xu thế biến đổi khí hậu, nước biển dâng diễn ra nhanh và phức tạp, thiên tai ngày càng gia tăng, bất thường, cực đoan, gây thiệt hại ngày càng nghiêm trọng, ước tính thiệt hại hàng năm từ 1 - 1,5% GDP. Thực tế đó đòi hỏi phải có những quy định cụ thể, phân cấp trách nhiệm công bố thiên tai cũng như những biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả trong tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 160 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang trình Chính phủ được cho là sẽ giúp khắc phục các bất cập đó.

---

Bạn có góp ý gì cho Dự thảo Nghị định này? Mời bạn chia sẻ qua hotline 02437.91919 hoặc qua fanpage VOV giao thông hoặc qua trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” lúc 13h15, thứ Hai và thứ  Tư hàng tuần trên FM91, trên Spotify, Aple Podcast (đối với IOS) và Google podcast (đối với hệ điều hành Androi)
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn