Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dự thảo Luật BHXH sửa đổi có giải quyết được nỗi lo 'hết tuổi nghề nhưng chưa tới tuổi hưu'

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi có giải quyết được nỗi lo 'hết tuổi nghề nhưng chưa tới tuổi hưu'

Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi trình Quốc hội tới đây sẽ rút dần thời gian đóng xuống 15 năm và tiến tới có thể 10 năm để được hưởng lương hưu.

Sự việc- 1 tháng trước