Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Du lịch Việt Nam: Niềm vui và hiện thực

Du lịch Việt Nam: Niềm vui và hiện thực

Du lịch Việt Nam sẽ dần phục hồi theo đà khống chế hoàn toàn được dịch bệnh của chúng ta. Nhưng để phát triển du lịch, không phải chỉ dựa vào những chính sách kích cầu, hay quảng bá rầm rộ, hoành tráng, mà cần có sự thay đổi của cả hệ thống chính sách, nhân lực, hạ tầng cơ sở, điểm đến an toàn

Sự việc- 1 tháng trước