Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
“Nối dài sự sống” cho những cuốn sách trăm năm tuổi

“Nối dài sự sống” cho những cuốn sách trăm năm tuổi

Sáng 24/4, tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh đã trình làng Gian hàng chuyên phục chế và đóng sách nghệ thuật.

Thời Sự- 2 tháng trước