ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Doanh nghiệp phải chịu mọi chi phí trong việc triệu hồi ô tô lỗi 

Thái Sơn
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.
Ảnh minh họa

Siết chặt quản lý chất lượng ô tô sản xuất, lắp ráp 

Theo đó, Thông tư 25 áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô, cơ sở sản xuất hoặc nhập khẩu linh kiện ô tô và các tổ chức, cơ quan liên quan đến việc quản lý, kiểm tra, thử nghiệm ô tô và linh kiện ô tô.

Thông tư quy định ô tô sản xuất, lắp ráp phải có Hồ sơ thiết kế và được cơ quan quản lý chất lượng là Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định. Các mẫu xe sẽ được thử nghiệm mẫu điển hình. Doanh nghiệp phải có Hồ sơ đăng ký chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm đồng thời phải đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất, lắp ráp.

Đối với quy định về đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất, lắp ráp, Thông tư quy định cơ quan quản lý chất lượng thực hiện đánh giá việc đảm bảo chất lượng sản phẩm (đánh giá COP) theo các phương thức:

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước, đánh giá lần đầu được thực hiện khi cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường kiểu loại sản phẩm theo các tiêu chí nêu trong tiêu chuẩn IATF 16949 Các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng dành cho các tổ chức sản xuất và dịch vụ liên quan linh kiện ngành ô tô.

Đánh giá tại các kỳ tiếp theo được tiến hành để đánh giá việc thực hiện và duy trì việc đảm bảo chất lượng của cơ sở sản xuất. Tại kỳ đánh giá này cơ quan QLCL sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên để đánh giá việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm và sự phù hợp của sản phẩm xuất xưởng so với hồ sơ đăng ký chứng nhận chất lượng kiểu loại.

Thời gian kỳ đánh giá tiếp theo đối với cơ sở sản xuất linh kiện là 36 tháng. Đối với cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô có thời gian kỳ đánh giá tiếp theo từ 12 – 36 tháng tùy theo nhóm doanh nghiệp phân loại, được xác định trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý chất lượng sản phẩm sản xuất, lắp ráp.

Doanh nghiệp phải chịu mọi chi phí trong việc triệu hồi ô tô lỗi

Doanh nghiệp phải chịu mọi chi phí trong việc triệu hồi ô tô lỗi - Ảnh minh họa

Cũng theo Thông tư 25, nếu phát hiện các sản phẩm đã cung cấp ra thị trường có khuyết tật thuộc diện thu hồi (vi phạm quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…) thì doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô phải chủ động triệu hồi và chịu mọi chi phí liên quan đến việc triệu hồi.

Đồng thời, phải tạm dừng xuất xưởng đối với các sản phẩm thuộc kiểu loại sản phẩm có khuyết tật và công bố công khai kế hoạch triệu hồi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện ra sản phẩm có khuyết tật, phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu tạm dừng việc cung cấp sản phẩm có khuyết tật ra thị trường.

Song song với đó, không quá 14 ngày, kể từ ngày xác định các sản phẩm có khuyết tật thuộc diện triệu hồi, phải báo cáo cơ quan quản lý chất lượng về nguyên nhân xảy ra khuyết tật, biện pháp khắc phục, số lượng sản phẩm triệu hồi và kế hoạch triệu hồi phù hợp.

Sau thời gian không quá 30 ngày, kể từ khi kết thúc việc triệu hồi, phải báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện triệu hồi tới cơ quan quản lý chất lượng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể phải thực hiện triệu hồi sản phẩm lỗi theo yêu cầu của cơ quan quản lý chất lượng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 25/8/2019.
 

Bình luận

Thời tiết các vùng

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn