Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giảm mức phí, lệ phí tác động thế nào đến hỗ trợ doanh nghiệp hàng hải?

Giảm mức phí, lệ phí tác động thế nào đến hỗ trợ doanh nghiệp hàng hải?

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đánh giá tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đối với các doanh nghiệp hàng hải trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục “leo đỉnh” trong thời gian vừa qua.

Giao thông- 1 tháng trước