ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Đầu tư 2.150 tỉ lắp camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông 

Thái Sơn
Ngày 3/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 165/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đầu tư lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính".
Ảnh minh họa
Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết hợp với hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều khiển giao thông... - Ảnh minh họa

Mục tiêu của đề án là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy Cục Cảnh sát giao thông, bảo đảm việc kết nối các hệ thống camera của các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

Hoàn thiện Trung tâm thông tin chỉ huy và điều hành giao thông của Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an TP.HCM.

Ban hành tiêu chuẩn quốc gia về lắp đặt hệ thống giám sát để đảm bảo tính thống nhất và tích hợp được các hệ thống.

Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, dịch vụ của các đô thị thông minh kết hợp với hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều khiển giao thông...

Đề án được chia làm 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thứ nhất là đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu camera với kinh phí khoảng 850 tỷ đồng, chủ đầu tư là Cục Cảnh sát giao thông.

Dự án thứ hai là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội với kinh phí đầu tư khoảng 650 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công an TP. Hà Nội.

Dự án 3 là nâng cấp trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự, xử lý vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an TP. HCM, với kinh phí khoảng 650 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công an TP. HCM.

Thời gian thực hiện đề án từ năm 2021 - 2025, với tổng kinh phí 2.150 tỷ đồng, được huy đồng tư nguồn vốn ngân sách, xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bộ Công an được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề án.

 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh