Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hút thuốc lá: Hại sức khỏe, tàn phá môi trường

Hút thuốc lá: Hại sức khỏe, tàn phá môi trường

Khói thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người hút mà người hít phải cũng chịu hậu quả không kém. Ngoài ra đầu lọc thuốc lá cũng góp phần không nhỏ gây hủy hoại môi trường nếu bị bỏ lại trên bãi biển, sông, hồ hoặc trôi xuống cống thoát nước.

Thành phố tôi yêu- 1 năm trước