Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thủ tướng giao bà Đào Hồng Lan đảm nhận Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Thủ tướng giao bà Đào Hồng Lan đảm nhận Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Ngày 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định về việc giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Dân sinh- 2 tháng trước