ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Dành cho lái mới: 12 biển cảnh báo nguy hiểm cần chú ý 

Lê Tùng
Đó là những biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc báo hiệu. 12 loại biển báo này cảnh báo trước về những nguy hiểm có thể xảy ra, giúp người đi đường chủ động phòng ngừa xử lý và phòng tránh tai nạn...

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Thế giới

Kinh doanh

Diễn đàn