Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chữa lành nỗi đau COVID, không chỉ ngày một ngày hai

Chữa lành nỗi đau COVID, không chỉ ngày một ngày hai

Đại dịch COVID-19 đã gây ra những thiệt hại, mất mát lịch sử, cướp đi sinh mệnh của hơn 23.000 đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, để lại những nỗi đau khó lòng khỏa lấp.

Nhật Ký Đô Thị- 3 tháng trước

Để du lịch vượt khó sau đại dịch

Để du lịch vượt khó sau đại dịch

2 năm qua du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Vừa qua, Chính phủ đã phát động năm 2022 là năm du lịch Việt Nam để cùng “Chung sức phát triển du lịch Việt Nam, cùng vượt qua khó khăn và phục hồi ngành du lịch trong tình hình mới”.

Sự việc- 7 tháng trước

Nhiều khả năng đến cuối năm nay mới có thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành

Nhiều khả năng đến cuối năm nay mới có thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành

Bộ Y tế vừa đưa ra hai kịch bản: Một là chuyển sang trạng thái bình thường mới, đưa COVID-19 thành bệnh lưu hành; Hai là dự phòng khi xuất hiện tình huống mới nghiêm trọng, Việt Nam sẽ triển khai lại các biện pháp phòng dịch cấp bách như đã từng thực hiện.

Nhật Ký Đô Thị- 7 tháng trước