Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tàu Tân Cảng kịp thời cứu nạn 2 ngư dân

Tàu Tân Cảng kịp thời cứu nạn 2 ngư dân

Lúc 15 giờ 50 phút, ngày 31/8, tại TP Vũng Tàu, tàu Tân Cảng P4 và tàu Tân Cảng P5 thuộc Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tiến hành bàn giao 2 ngư dân bị nạn cho Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu an toàn.

Dân sinh- 2 tháng trước

Tàu Tân Cảng P3 cứu 5 ngư dân bị nạn tại vùng biển Vũng Tàu

Tàu Tân Cảng P3 cứu 5 ngư dân bị nạn tại vùng biển Vũng Tàu

Lúc 18 giờ 30 phút, ngày 14/8, tại TP Vũng Tàu, tàu Tân Cảng P3 thuộc Công ty Hoa tiêu Tân Cảng, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã bàn giao 5 ngư dân bị nạn trên biển cho Biên phòng của khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dân sinh- 3 tháng trước