ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an mở chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” 

Huy Văn
Chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” nhằm đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong Công an nhân dân
Ảnh minh họa

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an về việc đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong Công an nhân dân, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an mở Chuyên mục “Hướng dẫn tố giác tội phạm” nhằm cung cấp thông tin về quy trình, quyền và nghĩa vụ liên quan, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của các đơn vị có chức năng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Nội dung của Chuyên mục bao gồm: (1) Quyền và nghĩa vụ của người tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố; (2) Các bước tố giác, báo tin về tội phạm và kiến nghị khởi tố; (3) Khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; (4) Danh sách các cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên toàn quốc.
 

vovgt Bộ Công an

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh