Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Có tiền mà không tiêu được

Có tiền mà không tiêu được

Với những gì đang diễn ra, rõ ràng cần phải có những cách làm mới, những giải pháp quyết liệt hơn nữa để xử lý dứt điểm tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công tồn tại nhiều năm qua.

Sự việc- 2 tháng trước