ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Có nên siết chặt điều kiện tham gia kinh doanh du lịch đường thuỷ? 

PV
Hiện nay, du lịch đường thủy trăm hoa đua nở, ai đủ điều kiện đều có thể tham gia. Điều này cũng nảy sinh tình trạng phát sinh nhiều hộ nhỏ lẻ, cạnh tranh phức tạp, vừa khó kiểm soát an toàn giao thông, vừa ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch. Vậy có nên siết lại điều kiện tham gia dịch vụ này trên các du lịch đường thủy?

Bình luận

Thời tiết các vùng

Đi lại

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật