Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hà Nội: Nhiều bất cập trong cơ giới hóa thu gom rác

Hà Nội: Nhiều bất cập trong cơ giới hóa thu gom rác

Hà Nội đã và đang đẩy mạnh đầu tư phương tiện, thiết bị nhằm cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, giúp giảm áp lực về lượng rác thải và lao động thủ công trên địa bàn, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, công tác cơ giới hóa trong thu gom rác đang gặp nhiều khó khăn.

Nhật Ký Đô Thị- 10 tháng trước

Chìa khóa cho nông nghiệp bền vững

Chìa khóa cho nông nghiệp bền vững

ĐBSCL vốn là vùng nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, thực tế, Tỷ lệ cơ giới hóa trong nông nghiệp thấp, tỷ lệ tổn thất cao, chất lượng sản phẩm giảm, giá thành sản xuất cao, khó cạnh tranh trên thương trường.

Podcast- 1 năm trước