ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Clip: Tình hình ATGT Hà Nội tuần từ 04-10/01/2020  

Sở Nguyên - Lê Tùng
Ghi nhận của PV VOV Giao thông về các tình hình ATGT Hà Nội trong tuần vừa qua (04/01 - 10/01)

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
19°С
TP. Hồ Chí Minh
32°С
TP. Hạ Long
20°С
Nha Trang
30,3°С
Vũng Tàu
29,9°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn