Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chương trình mới lớp 10: Nửa học kỳ, thầy trò vẫn còn lúng túng

Chương trình mới lớp 10: Nửa học kỳ, thầy trò vẫn còn lúng túng

Từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 chính thức học chương trình Giáo dục phổ thông mới - chương trình được xây dựng theo hướng phân hóa và gần với định hướng nghề nghiệp của người học.

Nhật Ký Đô Thị- 3 tuần trước

Vẫn thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa theo chương trình mới

Vẫn thiếu cục bộ một số đầu sách giáo khoa theo chương trình mới

Đến thời điểm này, tại nhiều địa phương, nguồn cung sách giáo khoa khối 3, 7 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã được cung ứng khá đầy đủ. Nhưng đối với khối 10, năm đầu tiên triển khai theo chương trình giáo dục mới vẫn còn tình trạng thiếu cục bộ đối với một số đầu sách.

Nhật Ký Đô Thị- 3 tháng trước