Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nghiên cứu đề xuất xây Cảng hàng không Nà Sản theo hình thức PPP

Nghiên cứu đề xuất xây Cảng hàng không Nà Sản theo hình thức PPP

Mới đây, văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc đầu tư xây dựng Cảng hàng không Nà Sản theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Giao thông- 3 tháng trước