ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Chi tiết hướng dẫn cấp mới GPLX qua mạng 

Lê Tùng
Chỉ cần truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người dân/doanh nghiệp có thể đăng nhập được đến tất cả các dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh mà không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.
1
1
2
Bước 1: Đăng nhập vào trang chủ https://dichvucong.gov.vn/ và lựa chọn mục "Phương tiện và người lái" trong phần Công dân hoặc tìm kiếm từ khóa "Giấy phép lái xe"
3
Bước 2: Lựa chọn mục "Giấy phép lái xe"
4
Bước 3: Tại đây chọn mục "Cấp mới Giấy phép lái xe"
thong-tinpng

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX theo mẫu đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp GPLX theo mẫu đối với người dự sát hạch nâng hạng GPLX lên hạng B1 số, B2, C, D,E và các hạng F

Lưu ý: Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký tài khoản bằng Sim ký số; USB ký số; Thuê bao di động (dành cho Công dân); Mã số bảo hiểm xã hội (dành cho Công dân)

Sau khi đăng ký tài khoản, Người dân, doanh nghiệp đăng nhập bằng 1 trong các cách sau: Sim ký số; USB ký số; CMT/CCCD.

Sau khi Người dân, doanh nghiệp đăng nhập thành công, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ điều hướng về Cổng của Bộ/Ngành/Địa phương nơi mà người dân, doanh nghiệp đăng ký thực hiện thủ tục để nộp hồ sơ.

 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn